Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  40 người
Lượt truy cập :  199519 lượt
 
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Viện được quy định tại Quyết định Số 82/2007/QĐ-BNN, ngày 03 tháng 10 năm 2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm:

1. Lãnh đạo Viện:

       Lãnh đạo Viện có: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, theo quy định hiện hành.

2. Phòng quản lý chức năng:

       a) Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế,

       b) Phòng Tổ chức Hành chính;

       c) Phòng Tài chính kế toán.

3. Bộ môn nghiên cứu:

       a) Bộ môn Nghiên cứu Đo lường Tự động hoá,

       b) Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm,

       c) Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ sinh học sau thu hoạch,

       d) Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá Chăn nuôi.

4. Đơn vị trực thuộc Viện được sử dụng con dấu, tài khoản riêng:

        a) Phân Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

        b) Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị, trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm thành lập trên cơ sở “Trung tâm Đo lường, Khảo nghiệm và Giám định Máy nông nghiệp”.

        c) Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

        d) Trung tâm Phát triển cơ điện nông nghiệp, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

        đ) Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm, trụ sở tại thành phố Hà Nội. Trung tâm thành lập trên cơ sở “ Trung tâm Kiểm tra và Tiêu chuẩn hoá chất lượng nông sản thực phẩm”.

        d) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cơ điện nông nghiệp miền Trung, trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        f) Trung tâm Nghiên cứu Máy nông nghiệp và Thuỷ khí, trụ sở tại thành phố Hà Nội. Trung tâm thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu máy thuỷ khí và cơ giới hoá tưới tiêu, Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá canh tác và Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá thu hoạch.

        g) Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm, trụ sở tại thành phố Hà Nội. Trung tâm thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị chế biến nông sản và Xưởng Thực nghiệm chế biến bảo quản nông sản.

        h) Trung tâm Nghiên cứu muối biển. Trung tâm thành lập mới trên cơ sở tiếp nhận một phần nhân lực và trang thiết bị nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cwus ứng dụng muối biển thuộc Tổng Công ty Muối và bổ sung thêm các nguồn lực khác từ Viện. Trụ sở của Trung tâm tại thành phố Hà Nội.

Thông tin giới thiệu khác:
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ bảy, 23 / 06 / 2018
# Giá vàng
 

# Tỷ giá