Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  12 người
Lượt truy cập :  496370 lượt
 
Các phòng ban / bộ môn nghiên cứu

 

1. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG – TỰ ĐỘNG HÓA (tạm dừng hoạt động)

Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:                               024.37823028              

 

2. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM

- Trưởng Bộ môn:           ThS. Nguyễn Mạnh Hiểu

- Phó trưởng Bộ môn:      TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 Địa chỉ:                       Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 Tel:                              024.37823032  

 

 

 3. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC SAU THU HOẠCH

Trưởng Bộ môn:              ThS. Nguyễn Hương Trà

- Phó trưởng Bộ môn:     TS. Nguyễn Thị Hồng Hà 

- Phó trưởng Bộ môn:         TS. Nguyễn Văn Nguyện

 Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 Tel:                               024.37823033              

 

4. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CƠ GIỚI HÓA CHĂN NUÔI

Trưởng Bộ môn:                TS. Đậu Thế Nhu

- Phó trưởng Bộ môn:          ThS. Nguyễn Việt Anh                                              

Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:                                024.37823029            

 

5. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU PHỤ PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

- Phó trưởng Bộ môn:        ThS. Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:                                024.37823178 

                         

6. PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN VILAS-019

 Trưởng phòng:                 ThS. Nguyễn Thanh Ninh

Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Thông tin giới thiệu khác:
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ tư, 19 / 06 / 2024
# Giá vàng
 

# Tỷ giá