Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  46 người
Lượt truy cập :  97076 lượt
 
Các phòng ban / bộ môn nghiên cứu

 

 

1. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG – TỰ ĐỘNG HÓA

 

Trưởng Bộ môn:              
Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                               024.37823028              

 

2. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM

 

 Trưởng Bộ môn:           ThS. Nguyễn Mạnh Hiểu
 Phó Bộ môn:                   TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 Địa chỉ:                       Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel:                              024.37823032  
 
 

 3. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC SAU THU HOẠCH

 

 Trưởng Bộ môn:              ThS. Nguyễn Hương Trà
 Phó Bộ môn:               TS. Nguyễn Văn Nguyện
 Phó Bộ môn:                     ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà 
 Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel:                               024.37823033              

 

4. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CƠ GIỚI HÓA CHĂN NUÔI

 

Trưởng Bộ môn:                TS. Đậu Thế Nhu
Phó Bộ môn:                      Nguyễn Việt Anh                                              
Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                                024.37823029            

 

5. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU PHỤ PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

 

Trưởng Bộ môn:                 
Phó Bộ môn:                      ThS. Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                                024.37823178                          

 

6. PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN VILAS-019

 

Trưởng phòng:                   ThS. Nguyễn Thanh Ninh
Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                               024.38686346  

Thông tin giới thiệu khác:
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ sáu, 24 / 03 / 2023
# Giá vàng
 

# Tỷ giá