Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hoài

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu công nghệ chế biến puree và nước chuối trong từ quả chuối tiêu hồng"

Để biết thêm chi tiết về Luận án, kính mời đọc giả truy cập: ĐƯỜNG DẪN

 

Để xem tóm tắt luận án và toàn văn luận án tiến sĩ hoàn chỉnh cuối cùng, kính mời độc giả truy cập: ĐƯỜNG DẪN