Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Lê Quyết Tiến

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số thông số chính ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bộ phận bứt quả lạc tươi”

Để biết thêm chi tiết về luận văn, kính mời đọc giả truy cập : ĐƯỜNG DẪN

 

Để xem tóm tắt luận án và toàn văn luận án tiến sĩ hoàn chỉnh cuối cùng, kính mời độc giả truy cập ĐƯỜNG DẪN TẠI ĐÂY