Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí - Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thật

Nội dung Luận án: Nghiên cứu một số thông số chính của bộ phận tách ngọn và lá ứng dụng trên máy liên hợp thu hoạch mía nguyên cây

 Để xem Luận án Tiến sĩ hoàn chỉnh cuối cùng, kính mời đọc giả truy cập: ĐƯỜNG DẪN