Thông báo Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Đề tài: “Nghiên cứu một số thông số chính của bộ phận tách ngọn và lá ứng dụng trên máy liên hợp thu hoạch mía nguyên cây”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Thật

 

THÔNG BÁO

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

 

Cơ sở đào tạo Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện:

Đề tài: “Nghiên cứu một số thông số chính của bộ phận tách ngọn và lá ứng dụng trên máy liên hợp thu hoạch mía nguyên cây”

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Thật

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí           

Mã số: 9520103

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, số 60 Trung Kính, Trunh Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.