THÔNG BÁO

Đề tài: Nghiên cứu một số thông số chính của bộ phận tách ngọn và lá ứng dụng trên máy liên hợp thu hoạch mía nguyên cây NCS: Nguyễn Đức Thật

 

THÔNG BÁO

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đăng tải Toàn văn luận án, Tóm tắt luận án và Trích yếu luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thật trước khi bảo vệ cấp Viện. 

 

Kính mời đọc giả truy cập: ĐƯỜNG DẪN