THÔNG BÁO: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè đen giàu gama-aminobutyric axit (GABA) bằng kỹ thuật lên men từ một số giống chè Việt Nam” Nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Tấn

 

THÔNG BÁO

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

 

Cơ sở đào tạo Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện.

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè đen giàu gama-aminobutyric axit (GABA) bằng kỹ thuật lên men từ một số giống chè Việt Nam

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Tấn

Chuyên ngành: Công nghệ sau thu hoạch

Mã số: 9540104

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, số 60 Trung Kính, Trunh Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.