THÔNG BÁO ĐĂNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN VIỆT TẤN

Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè đen giàu gama-aminobutyric axit (GABA) bằng kỹ thuật lên men từ một số giống chè Việt Nam”

 

THÔNG BÁO ĐĂNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS NGUYỄN VIỆT TẤN

 

Cơ sở đào tạo sau đại học Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thông báo đăng tin về luận án Tiến sĩ.

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè đen giàu gama-aminobutyric axit (GABA) bằng kỹ thuật lên men từ một số giống chè Việt Nam

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Tấn

Chuyên ngành: Công nghệ sau thu hoạch

Mã số: 9540104

Thông tin của luận án: Trích yếu của luận án (bản tiếng Việt và tiếng Anh), bản tóm tăt luận án, bản toàn văn luận án kèm theo tại ĐƯỜNG DẪN TẠI ĐÂY