Tọa đàm giữa chuyên gia quốc tế và cán bộ nghiên cứu của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Buổi tọa đàm giữa chuyên gia quốc tế và cán bộ nghiên cứu của Viện về chuỗi cung ứng quả xoài tại Pakistan và các giải pháp cho xuất khẩu xoài Việt Nam.

 Ngày 28/6/2022, tại trụ sở chính của Viện đã diễn ra buổi tọa đàm giữa chuyên gia quốc tế và cán bộ nghiên cứu của Viện về chuỗi cung ứng quả xoài. Tại buổi tọa đàm, chuyên gia đã chia sẽ sự thành công của chuỗi cung ứng xoài tại Pakistan và đưa ra những giải pháp và cùng thảo luận để giải quyêt những thách thức về công nghệ cho các nhà xuất khẩu xoài của Việt Nam.