Đào tạo tiếng anh đáp ứng quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

Chứng chỉ Linguaskill được bộ GDĐT chính thức công nhận tại thông tư 18/2021/TT-BGDĐT 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

 Để biết thêm chi tiết, kính mời đọc giả truy cập: ĐƯỜNG DẪN