ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN CƠ ĐIỆN NN VÀ CN STH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đảng bộ Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường tầng 2 của Viện.

 

 

         Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 112-HD/ĐU ngày 23/10/2019 của Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường tầng 2 của Viện. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện cho Đảng uỷ Bộ NN và PTNT:

- Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó bí thư Thường trực, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ

- Đồng chí Phan Thành Công, Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng uỷ Bộ

- Đồng chí Lê Văn Công, Chánh văn phòng Đảng uỷ Bộ

- Đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ 

         Tham dự Đại hội có 85 đảng viên (79 chính thức, 06 dự bị); số vắng mặt suốt thời gian Đại hội: 06 đồng chí (02 đồng chí đi công tác nước ngoài, 04 đồng chí đi công tác trong nước).

        Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm", Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

- Đại hội đã thảo luận, đánh giá, tổng kết những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kì; thống nhất đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kì tới.

- Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới; bầu đại biểu dự Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT nhiệm kì 2020-2025.

- Đại hội cũng đã được nghe ký kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ; đã thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp quan trọng cho nhiệm kì 2020-2025.

- Đại hội cũng đã được nghe ký kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ; đã thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp quan trọng cho nhiệm kì 2020-2025.