Chương trình chuyển giao công nghệ TOMIN (Dự án do JICA tài trợ)

Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công nghệ Sau thu Hoạch được chọn là đơn vị phối hợp và tham gia dự án với nhiệm vụ đánh giá công nghệ và chất lượng sản phẩm sau khi áp dụng công nghệ TOMIN.

               Ngày 04/07/2016, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP)  đã có buổi làm việc về "Chương trình chuyển giao công nghệ TOMIN” - Dự án do JICA tài trợ, tại trụ sở của Viện. Dự án hỗ trợ Việt Nam về công nghệ làm lạnh đông nhanh (TOMIN) để bảo quản nông, thủy sản. Dự án gồm có hai pha chính:

-         Đánh giá tiền khả thi;

-         Chuyển giao công nghệ và thương mại hóa.

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016 sẽ hoàn thành pha đầu với các mục tiêu cần đạt được như sau:

-         Chọn được tỉnh thực hiện dự án;

-         Chọn được loại rau quả;

-         Nối kết làm việc với Sở NN & PTNT các tỉnh thực hiện dự án;

-         Chọn được doanh nghiệp tham gia dự án.