Đoàn Học viện Quốc phòng Ni-giê-ri-a đến làm việc tại Viện

Đoàn Học viện Quốc phòng Ni-giê-ri-a đến làm việc tại Viện

Ngày 04/05/2016, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP)  đã tiếp đón và làm việc với đoàn Học viện Quốc phòng Ni-giê-ri-a tại Hội trường của Viện. Đoàn gồm 23 người do Trung tướng (KQ) HUMPHRY CHUKS OKPALA làm trưởng đoàn. Đoàn đến để được nghe giới thiệu về các thành tựu và bài học kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam.