Chương trình học bổng SĐH của Australia năm 2015, niên học 2016.

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có công văn về chương trình học bổng chính phủ Australia (AAS) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), vòng tuyển chọn năm 2015, nhập học năm 2016

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có công văn về chương trình học bổng chính phủ Australia (AAS) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), vòng tuyển chọn năm 2015, nhập học năm 2016

 

 

Các ứng viên nộp đơn trực tuyến tại www.australiaawardsvietnam.org từ ngày 1/2/2015 đến ngày 31/3/2015. Các thông tin về yêu cầu tuyển chọn, cập nhập thông tin xin truy cập trang web: http://www.aid.dfat.gov.au/australia-awards/Pages/default.aspx