Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật đã có buổi tiếp xúc với Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tìm hiểu về các kết quả khoa học và công nghệ sẵn sàng chuyển giao của Viện

Ngày 16/12/2014, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật đã có buổi tiếp xúc tìm hiểu các kết quả khoa học và công nghệ sẵn sàng chuyển giao của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật Trịnh Thanh Hùng đang tìm hiểu và trao đổi với cán bộ nghiên cứu của Viện về một trong số các mô hình thiết bị khoa học công nghệ sẵn sàng chuyển giao của Viện

 

 

 Một trong những sản phẩm khoa học công nghệ mới của Viện đang được thị trường đón nhận

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY