Tập huấn về"Công nghệ sau thu hoạch trong chuỗi giá trị rau"

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cung cấp rau quả thông qua ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị rau” do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) tài trợ

 

             Ngày 29/09/2014, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) đã tổ chức lớp tập huấn về “Công nghệ sau thu hoạch trong chuỗi giá trị rau” - trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cung cấp rau quả thông qua ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị rau” do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) tài trợ, tại Hội trường – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

            Nội dung của lớp tập huấn gồm có 03 phần

ü Phần 1: Công nghệ cận thu hoạch và công nghệ sau thu hoạch

ü Phần 2: Thực hành sản xuất tốt trong sơ chế, đóng gói và vận chuyển rau quả tươi

ü Phần 3:  Quản trị trong chuỗi sản xuất rau.

 TS. Patrick J. Gilabert – Đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) tại Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 TS. Chu Văn Thiện - Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau Thu Hoạch cám ơn sự quan tâm của Tổ chức UNIDO