HỘI THẢO "CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRÍCH LY HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ NẤM DƯỢC LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG"

Ngày 23/09/2014, Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm và Môi trường nông nghiệp, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) đã tổ chức Hội thảo về “Công nghệ, thiết bị trích ly hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng” tại Hội trường – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

 

Ngày 23/09/2014, Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm và Môi trường nông nghiệp, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) đã tổ chức Hội thảo về “Công nghệ, thiết bị trích ly hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng” tại Hội trường – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Tham dự Hội thảo gồm có:

ü Ông: Phạm Anh Tuấn (Phó viện trưởng – Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch.

ü Ông: Nguyễn Duy Lâm (Giám đốc trung tâm kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm)

ü Ông: Nguyễn Văn Đoàn (Giám đốc trung tâm chế biến nông sản thực phẩm)

ü Đại diện chương trình KC.07/11-15; các cán bộ nghiên cứu khoa học trong và ngoài Viện

            Hội thảo tập trung thảo luận về các nội dung chính như sau:

ü Các phương pháp trích ly hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu

ü Ứng dụng chế phẩm nấm Linh Chi, nấm Đầu Khỉ và nấm Hương cho sản xuất thực phẩm (Trà hòa tan Linh Chi, Trà Linh Chi túi lọc, Cao Linh Chi…)

ü Định hướng thiết lập công nghệ và xây dựng hệ thống thiết bị trích ly hoạt chất sinh học từ ba loại nấm lớn (Nấm Linh chi, nấm Đầu Khỉ và nấm Hương) với hỗ trợ trích ly bằng sóng siêu âm

 

Trong suốt thời gian Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng như toàn thể cán bộ nghiên cứu đã trao đổi, cập nhật các vấn đề khoa học nêu trên. Hội thảo đã cung cấp thêm thông tin về các phương pháp trích ly hoạt chất sinh học và ứng dụng sóng siêu âm trong trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm dược liệu ở trên thế giới và trong nước.