HỘI THẢO ỨNG DỤNG CHẤT LIỆU MỚI CHO PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC (ENZYMES, PROTEINS, AMINO ACIDS...)

Ngày 23/07/2014, Bộ môn Công nghệ sinh học Sau thu hoạch, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) đã phối hợp với Công ty 2H Instrument và hãng TOSOH (Singapore) tổ chức Hội thảo giới thiệu ứng dụng chất liệu mới cho phương pháp sắc kí các phân tử sinh học (enzymes, proteins, amino acids…).

                Ngày 23/07/2014, Bộ môn Công nghệ sinh học Sau thu hoạch, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) đã phối hợp với Công ty 2H Instrument và hãng TOSOH (Singapore) tổ chức Hội thảo giới thiệu ứng dụng chất liệu mới cho phương pháp sắc kí các phân tử sinh học (enzymes,  proteins,  amino acids…).

Tham dự Hội thảo gồm có:

1.   Ông: Ivan Lim (chuyên gia hãng TOSOH),

2. Bà: Hoàng Thị Hằng (Giám đốc Mảng sinh học, công ty 2H Instrument)

3.   Bà: Đinh Thị Tám (Phó phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ) cùng toàn thể cán bộ nhân viên Bộ môn Công nghệ sinh học Sau thu hoạch.      

            Hội thảo tập trung thảo luận về các nội dung chính như sau:

ü Resin mới cho phương pháp sắc ký các phân tử sinh học (enzymes,  proteins,  amino acids…)

ü Phân tích HPLC trong dược sinh học: phân tách protein tái tổ hợp, kháng thể đơn dòng, vaccine và acid nucleic.

                 Trong suốt thời gian Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng như toàn thể cán bộ nghiên cứu đã trao đổi, cập nhật các vấn đề khoa học nêu trên. Hội thảo đã cung cấp thêm thông tin về các phương pháp tinh sạch các phân tử sinh học và vật liệu mới ứng dụng cho quá trình tinh sạch quy mô thí nghiệm và qui mô sản xuất. Tuy nhiên, để triển khai được các nội dung trên, Bộ môn đề nghị Viện tăng cường cho Bộ môn các trang thiết bị thuộc lĩnh vực sinh học phân tử và các thiết bị phục vụ phân tích, đồng thời có kế hoạch đâò tạo các cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực trên.