Tiến bộ khoa học kỹ thuật được công nhận

Theo Quyết định số 1566/QĐ-CB ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Cục Chế biến

          Theo Quyết định số 1566/QĐ-CB ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch có 06 tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận . Đây là kết quả của các đề tài nghiên cứu Viện đã thực hiện trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1.      Máy tẩm dầu chân không thức ăn viên cho cá năng suất 0,4-0,5 tấn/gi

2.      Dây chuyền đồng bộ chế biến các loại hạt giống cây trồng chất lượng cao

3.      Máy gieo ngô kết hợp bón phân hai hàng, ứng dụng trên vùng trung du, miền núi

4.  Công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất colophan và tinh dầu thông, quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm

5.      Dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn gia súc quy mô 5-6 tấn/giờ, điều khiển tự động

6.      Công nghệ xử lý chế phẩm sinh học Retain trong giai đoạn cận thu hoạch nhằm kéo dài thời gian bảo quản trên cây cho một số loại trái cây