ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2014

Ngày 4-4-2014, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã tổ chức thành công Đại hội công nhân viên chức 2014.

 

Chủ trì của đại hôi là Viện trưởng Chu Văn Thiện và chủ tịch công đoàn Vũ Văn Long. Đại hội đã tổng kết lại một năm hoạt động của Viện, đồng thời đề ra phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2014. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp. Dưới đậy là một số hình ảnh của đại hội.