ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC HỘI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Sáng ngày 10/8/2013, ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên TW Đảng, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường , đẫn đầu đoàn Ủy ban KHCN&MT Quốc hội đến thăm và làm việc với Viện Cơ điện NN & Công nghệ STH.

Nội dung của buổi làm việc là khảo sát thực tế việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn từ năm 2008 đến nay theo tinh thần nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa X.

 

TS. Chu Văn Thiện – Viện trưởng thay mặt Viện báo cáo với đoàn công tác về các kết quả nghiên cứu triển khai của Viện trong thời gian qua, về kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; về đóng góp của Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch theo chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; về trình độ công nghệ hiện nay lĩnh vực Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch so với các nước trong khu vực và trên thế giới…

 

TS. Chu Văn Thiện cũng đã báo cáo với Đoàn những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong quá trình  triển khại thực hiện Nghị định 115 của Chỉnh phủ đối với các Viện nghiên cứu khoa học về nông nghiệp, trong đó có Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH,  đông thời đề xuất những kiến nghị về cơ chế chính sách của Nhà nước về lĩnh vực Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, về quản lý khoa học công nghệ, ...

 

Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên TW Đảng, chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc Hội phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Viện đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với bề dày 45 năm thành lập, Viện đã có nhiều công trình lớn, có giá trị được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất mang lại hiệu quả cao và giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp. Đoàn công tác sẽ tập hợp các ý kiến thành các báo cáo chung liên quan đến khoa học công nghệ để chuẩn bị báo cáo của Ủy ban trình Quốc hội.

 

Một số hình ảnh về buổi làm việc của đồng chí Phan Xuân Dũng với Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.