ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2013

Ngày 12-4-2013, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã tổ chức thành công Đại hội công nhân viên chức 2013.

Đại hội đã tổng kết lại một năm hoạt động của Viện, đồng thời đề ra phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2013. Dưới đậy là một số hình ảnh của đại hội.