THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2013 cho 2 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ


 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP

VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  245 /VCĐ-KHĐT                                                                Hà Nội, ngày 12  tháng 12 năm 2012

v/v: tuyển sinh SĐH năm 2013

 
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013

 

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2013. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch xin thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2013 đối với hai chuyên ngành như sau:

Chuyên ngành1:   Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 62.52.01.03

Chuyên ngành 2: Công nghệ sau thu hoạch

Mã số: 62.54.01.04

 1. Thời gian tuyển sinh: cuối  tháng 3 năm 2013 ( sẽ có lịch cụ thể thông báo sau).

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Không tập trung, 04 năm đối với thí sinh có bằng thạc sỹ

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh:

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đào tạo (được quy định trong chương trình đào tạo tiễn sĩ do cơ sở đào tạo ban hành);

- Người có bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác thì phải có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đã có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học phù hợp;

- Người có cả hai bằng Thạc sĩ và bằng Đại học chính quy chuyên ngành khác có thể được xem xét dự tuyển nếu:

+ Đã công tác trong lĩnh vực Cơ khí nông nghiệp hoặc công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm trên 5 năm;

+ Đã chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài cấp cơ sở trở lên;

+ Có ít nhất 01 bài báo thuộc lĩnh vực Cơ khí nông nghiệp hoặc công nghệ sau thu hoạch và công nghiệp thực phẩm được công bố trên tạp chí khoa học phù hợp.

- Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết về dự định nghiên cứu;

- Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sỹ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng cơ quan thí sinh đang công tác. Những người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn thí sinh. Thư giới thiệu cần thể hiện:

+ Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp của thí sinh;

+ Năng lực hoạt động chuyên môn;

+ Phương pháp làm việc;

+ Khả năng nghiên cứu;

+ Khả năng làm việc theo nhóm;

+ Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

+ Triển vọng phát triển và chuyên môn;

- Có trình độ tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn, phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;

- Có bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển;

- Thư giới thiệu (như mục 3)

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh, bảng điểm theo quy định (Khi nộp hồ sơ các thí sinh mang theo bản gốc để đối chứng);

- Bản tóm tắt đề cương bài luận (không quá 3 trang)

- Bản phô tô các bài báo khoa học đã công bố (nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;

- Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: trước  ngày 10  tháng 3 năm 2013

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh xin vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Địa chỉ: 126 Phố Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37823025; 04.37823026

 

 

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Chu Văn Thiện