ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH KHÓA IV NHIỆM KỲ(2012-2015)

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2012, Đại hội Công đoàn Viện Công đoàn Viện Cơ điện NN và Công nghệ STH đã diễn ra tại Hội trường tầng 2 của Viện.

Tham dự Đại hội Công đoàn Viện khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm  102 đại biểu được bầu từ các tổ công đoàn. Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ III (2010 - 2012); Mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2012 - 2015); Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Khoá III trình Đại hội; các tham luận của các đại biểu d đại hội.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp: TS. Chu Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy Viện; TSKH. Bạch Quốc Khang - Chủ  tịch Công đoàn NN và PTNT Việt Nam, đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội thống nhất cao đã bầu ra BCH Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 09 đồng chí, có uy tín lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ STH ngày càng phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.

12h 30 cùng ngày, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.