Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  6 người
Lượt truy cập :  51283 lượt
 
THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Cơ sở đào tạo Viện Cơ điện nông nghiệp chuẩn bị tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sỹ kỹ thuật cho NCS Tạ Hanh, dưới đây là những thông tin giới thiệu về luận án.

 

1. Tên luận án: Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía

 

 

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:

 

Họ tên nghiên cứu sinh: Tạ Hanh

Năm nhập học: 2009;    Năm tốt nghiệp: 2014

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 62.52.01.03

Người hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Hữu Khi; 2. PGS.TS. Lương Văn Vượt

Cơ sở đào tạo: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

 

3. Giới thiệu về luận án:

 

          Nội dụng của luận án là nghiên cứu bản chất hiện tượng, quá trình bóc lá mía của răng bóc khi tác động đến cây mía tại bộ phận bóc trong liên hợp máy thu hoạch mía, từ đó xây dựng và khảo sát mô hình động học, động lực học mô tả hiện tượng, quá trình này nhằm đưa ra khoảng giá trị của các thông số, định hướng cho nghiên cứu thực nghiệm. Bằng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm, giải bài toán tối ưu bằng phương pháp thương lượng có điều kiện luận án đưa ra một số thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế bộ phận bóc.

 

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

 

          - Lựa chọn loại răng bóc bằng cáp thép của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía phù hợp trong điều kiện sản xuất tại nước ta

          - Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác định một số chỉ số đánh giá độ hư hỏng của cây mía sau bóc

          - Từ phân tích, đánh giá bản chất hiện tượng, quá trình bóc lá mía của răng bóc khi tác động đến cây mía, luận án đã xây dựng được mô hình lý thuyết, tính toán đưa ra khoảng giá trị các thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía nhằm định hướng cho nghiên cứu thực nghiệm

          - Các kết quả nghiên cứu của luận án làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế bộ phận bóc trong liên hợp máy thu hoạch mía, góp phần cơ giới hóa khâu thu hoạch mía tại Việt Nam.

 

Nghiên cứu sinh        

(đã ký)             
 

Tạ Hanh           


 


Các tin khác
 
 
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ sáu, 02 / 12 / 2022
# Giá vàng
 

# Tỷ giá