Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  7 người
Lượt truy cập :  51215 lượt
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 - ĐỢT II

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân


 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP

VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /VCĐ-KHĐT                                                              Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

v/v:Tuyển sinh SĐH năm 2015-Đợt II

 

 

THÔNG BÁO

 

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

 

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2015. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch xin thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2015 đối với hai chuyên ngành như sau:

Chuyên ngành1:   Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 62.52.01.03

Chuyên ngành 2: Công nghệ sau thu hoạch

Mã số: 62.54.01.04

1. Thời gian tuyển sinh: khoảng đầu tháng 10 năm 2015 ( sẽ có lịch cụ thể sau khi nhận được hồ sơ dự tuyển của NCS và thông báo sau).

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Không tập trung, 04 năm đối với thí sinh có bằng thạc sỹ

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh:

- Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ tiếng Anh sau đây:

+ Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đào tạo (được quy định trong chương trình đào tạo tiến sĩ do cơ sở đào tạo ban hành);

- Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết về dự định nghiên cứu;

- Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sỹ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng cơ quan thí sinh đang công tác. Những người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn thí sinh. Thư giới thiệu cần thể hiện:

+ Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp của thí sinh;

+ Năng lực hoạt động chuyên môn;

+ Phương pháp làm việc;

+ Khả năng nghiên cứu;

+ Khả năng làm việc theo nhóm;

+ Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

+ Triển vọng phát triển và chuyên môn;

- Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác;

- Có bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển;

- Thư giới thiệu (như mục 3)

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh, bảng điểm theo quy định (Khi nộp hồ sơ các thí sinh mang theo bản gốc để đối chứng);

- Bài luận hướng nghiên cứu;(không quá 8 trang)

- Bản phô tô các bài báo khoa học đã công bố (nếu có)

- Lý lịch khoa học;

- Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: trước  ngày 25  tháng 9 năm 2015

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh xin vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Địa chỉ: 60 Phố Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:    04.37823025 (Nguyễn Thái Đường);

                     04.37823026 (Nguyễn Việt Anh);

Email: viaep2004@yahoo.com

 

 

VIỆN TRƯỞNG

 


(đã ký)

  

 

 TS. Phạm Anh Tuấn


Các tin khác
 
 
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ năm, 01 / 12 / 2022
# Giá vàng
 

# Tỷ giá