Những thành tựu KHCN của Viện qua các thời kỳ phát triển

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, bằng sự quyết tâm và nghị lực, với lòng nhiệt huyết và nỗ lực vượt khó của những thế hệ cán bộ qua các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sự giúp đỡ quý báu của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, Viện đã đạt được những thành tựu to lớn và rất đáng tự hào trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế cũng như các mặt công tác khác.

Những thành tựu đã đạt được qua 50 năm xây dựng và phát triển: Link truy cập