Các Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật

Tổng hợp các QĐ công nhận TBKT của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

 1. QĐ công nhận TBKT và Công nghệ mới: Link truy cập

 2. QĐ công nhận TBKT lĩnh vực Chế biến, Bảo quản nông sản: Link truy cập

 3. QĐ công nhận TBKT lĩnh vực sản xuất muối: Link truy cập